Programowalny sterownik świateł

Programowalny sterownik świateł

 

 

 

Programowalny sterownik świateł to elektroniczna pozytywka, z tym że zamiast dźwięków mamy tu włączanie świateł. Układ jest 16-kanałowy, czyli może zawiadywać 16 różnymi obwodami świateł. Elementem wykonawczym w każdym kanale jest tranzystor MOSFET, prąd pobierany z jednego kanału nie powinien przekroczyć 1A, zaś łączny prąd pobierany ze wszystkich kanałów nie może być większy niż 8A.

Programowanie sekwencji włączeń/wyłączeń wykonuje się na dwóch zespołach 8-krotnych przełączników ON/OFF. Maksymalna liczb kroków wynosi 128.